Statystyki nowotworów

1. Statystyki – wstęp

Statystyki pozwalają określić, ile osób w Polsce i na świecie choruje i umiera z powodu choroby nowotworowej każdego roku. Ukazują tendencje dotyczące nowych przypadków i zgonów. Pozwalają także określić prawdopodobieństwo przeżycia po zdiagnozowaniu choroby nowotworowej. Są ponadto ważne w planowaniu i mierzeniu skuteczności kontrolowania chorób nowotworowych.

2. Zachorowalność i umieralność

Zachorowalność (zapadalność) to liczba nowych przypadków zachorowań na nowotwór złośliwy. Umieralność to liczba zgonów z powodu choroby nowotworowej. W Polsce w 2011 roku zarejestrowano ponad 144 300 nowych zachorowań na nowotwory i stwierdzono ponad 92 500 zgonów z tego powodu. W 2011 roku w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost zachorowań, a liczba zgonów zmniejszyła się.

Najczęstszymi nowotworami złośliwymi w 2011 roku u mężczyzn były nowotwory złośliwe płuca – 20%, gruczołu krokowego – 14% i okrężnicy – 6%. W dalszej kolejności znalazły się nowotwory złośliwe pęcherza moczowego i żołądka.

U kobiet w 2011 roku najczęstszy był nowotwór złośliwy piersi – 22%, następnie płuca 8%, trzonu macicy – 7%, okrężnicy – 6%, jajnika – 5% i szyjki macicy – 4%.

U mężczyzn w 2011 roku największy odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworów złośliwych płuca – 31%, okrężnicy – 8%, gruczołu krokowego – 7%.

Wśród kobiet w 2011 roku największy odsetek stanowiły zgony z powodu nowotworu złośliwego płuca – 15%, w następnej kolejności znajdowały się nowotwory złośliwe sutka – 13%, okrężnicy – 8%, jajnika – 6% i trzustki – 5%.

3. Chorobowość

Chorobowość to całkowita liczba osób, które chorują na nowotwór złośliwy w określonym czasie. W Polsce w 2011 roku ponad 320 000 osób żyło z diagnozą nowotworu postawioną w ciągu poprzedzających 5 lat.

4. Przeżycia

Przeżycie to odsetek osób, które pozostały przy życiu w określonym czasie po zdiagnozowaniu nowotworu. Najczęściej ocenia się 5-letnie przeżycie. Wskaźnik 5-letnich przeżyć dla chorych na nowotwory złośliwe, zdiagnozowanych w latach 2003–2005 w Polsce wynosił 45,5%. Ta wartość była niższa u mężczyzn (37,3%), niż u kobiet (53,5%).

Najwyższe wskaźniki przeżyć u mężczyzn zarejestrowano u chorych na nowotwory: jądra (87%), tarczycy (84%), chłoniaki Hodgkina (77%), gruczołu krokowego (76%) oraz pęcherza moczowego (61%). Najniższe wskaźniki stwierdzono w przypadku nowotworów: przełyku (7%), płuca (11%) oraz żołądka (16%).

U kobiet najwyższe wskaźniki przeżyć zarejestrowano u chorych z nowotworami: tarczycy (93,3%), chłoniakami Hodgkina (82%), trzonu macicy (78%), piersi (77%) oraz czerniakiem skóry (71%). Najniższe wskaźniki stwierdzono w przypadku nowotworów: płuca (16%) i żołądka (19%).

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.