Rodzaje nowotworów

1. Najczęstsze nowotwory łagodne

Nowotwory powstają z grup nieprawidłowych komórek, które mogą formować guzy lub przyjmować inne postacie. Nowotwory mogą wpływać na organizm w różny sposób, w zależności od tego, czy są łagodne, czy złośliwe (Więcej na ten temat w artykule: „Nowotwór złośliwy a łagodny).    

Nowotwory łagodne zwykle są zbudowane z komórek, które są bardzo podobne do prawidłowych komórek występujących w danym narządzie. Nazwy łagodnych nowotworów wywodzą się zazwyczaj od nazwy tkanek, z których powstały.

Do najczęściej występujących nowotworów łagodnych należą:

 • Tłuszczaki – są częstymi nowotworami łagodnymi, które powstają z komórek tkanki tłuszczowej (adipocytów).
 • Chrzęstniaki – są łagodnymi nowotworami wywodzącymi się z komórek tkanki chrzęstnej (chondrocytów).
 • Gruczolaki – to łagodne nowotwory, które powstają z komórek gruczołowych, zazwyczaj pełna nazwa zawiera również informację dotyczącą lokalizacji narządowej, np. gruczolak wątrobowokomórkowy. 
 • Włókniaki – to nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej włóknistej, które mogą powstać w praktycznie każdym narządzie.
 • Naczyniaki – powstają z komórek tworzących naczynia krwionośne i mogą występować na skórze lub w organach wewnętrznych. Naczyniaki często występują od razu po urodzeniu, na głowie, szyi lub tułowiu. Mogą być czerwone lub lekko niebieskie. Większość z nich z czasem zanika samoistnie.
 • Mięśniaki – to nowotwory, które wywodzą się z tkanki mięśniowej. Wyróżniamy mięśniaki gładkokomórkowe, które powstają z komórek mięśni gładkich, znajdujących się w narządach wewnętrznych, takich jak np. macica. W mięśniach szkieletowych powstają z kolei mięśniaki prążkowanokomórkowe, które są rzadsze.

 

2. Najczęstsze nowotwory złośliwe

Komórki nowotworów złośliwych mają powiększone jądra komórkowe, które różnią się od jąder komórek prawidłowych, ponadto komórki nowotworowe rosną i funkcjonują inaczej niż normalne. Nowotwory złośliwe różnią się znacznie rozmiarami i kształtem. Rosną w sposób niekontrolowany i nieprawidłowy.

Nowotwory złośliwe zwykle noszą nazwę opisującą część organizmu, z której się wywodzą. Jednakże niektóre narządy zawierają wiele różnych tkanek, dlatego dla większej precyzji określa się dokładny typ komórek, z których powstał nowotwór.

Wyróżnia się następujące główne typy nowotworów złośliwych:

 • Rak – komórki nowotworowe wywodzą się z komórek nabłonka. Prawie wszystkie nowotwory złośliwe, które powstają w piersi, gruczole krokowym, płucach, trzustce i jelicie grubym to raki.
 • Mięsaki – nowotwory złośliwe, które wywodzą się z tkanki łącznej (np. tkanki kostnej, chrzęstnej, tłuszczowej, nerwowej) , powstają z komórek mezenchymalnych.
 • Chłoniak i białaczka – te dwie grupy nowotworów złośliwych powstają z komórek układu krwiotwórczego i chłonnego. Białaczka jest najczęstszym rodzajem nowotworu złośliwego u dzieci i stanowi około 30% przypadków.
 • Nowotwory zarodkowe – są to nowotwory wywodzące się z pluripotencjalnych komórek, najczęściej powstają w jądrach (nasieniak) i jajnikach (rozrodczak).
 • Blastoma – są to nowotwory powstałe z niedojrzałych komórek prekursorowych lub tkanki zarodkowej. Nowotwory typu blastoma występują częściej u dzieci niż u dorosłych.

 

Niektóre nazwy nowotworów pochodzą od charakterystycznego wyglądu ich komórek pod mikroskopem, np. rak olbrzymiokomórkowy, rak kolczystokomórkowy czy rak drobnokomórkowy.

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.