Czym jest czynnik ryzyka?

1. Czynnik ryzyka – definicja

Termin „czynnik ryzyka” odnosi się do szansy zachorowania na nowotwór złośliwy. Czynnikiem ryzyka jest każda substancja lub stan, który zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego. Istnieje bardzo mało nowotworów złośliwych, które mają tylko jedną znaną przyczynę. Większość nowotworów złośliwych jest skutkiem współdziałania wielu czynników ryzyka. Te czynniki ryzyka mogą odgrywać różną rolę w zapoczątkowaniu rozwoju raka oraz promowaniu jego wzrostu. Do czynników ryzyka należą między innymi: obciążenie genetyczne, styl życia i ekspozycja na substancje rakotwórcze (karcynogeny) w środowisku. 

  1. Ogólnie rzecz biorąc, im dłużej trwa ekspozycja na czynnik ryzyka, tym większa szansa, że dojdzie do rozwoju nowotworu złośliwego. 
  2. Nowotwór złośliwy może się rozwinąć po wielu latach od ekspozycji na czynnik ryzyka.
  3. Zwykle nowotwór złośliwy rozwija się pod wpływem ekspozycji na wiele czynników ryzyka przez dłuższy okres czasu. 
  4. Niektóre osoby mają większe ryzyko rozwoju raka z powodu różnych czynników ryzyka. Nawet jeśli dana osoba ma jeden lub więcej czynników ryzyka, nie da się dokładnie określić, jak bardzo przyczynią się one do rozwoju nowotworu złośliwego w późniejszym życiu. 
  5. Osoby narażone na małe ryzyko również mogą zachorować na nowotwór złośliwy, a osoby narażone na wysokie ryzyko mogą uniknąć nowotworu.
  1. Niskie ryzyko nie oznacza, że dana osoba nie zachoruje na nowotwór złośliwy. Oznacza, że istnieje u niej mniejsza szansa na rozwój nowotworu.
  2. Wysokie ryzyko oznacza, że szanse na zachorowanie na nowotwór złośliwy są większe, ale nie oznacza, że nowotwór na pewno powstanie. Nie jest do końca jasne, dlaczego jedne osoby chorują na nowotwór złośliwy, a inne nie.

2. Ocena ryzyka rozwoju nowotworu złośliwego

Wielu ludzi martwi się ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy. Ocena ryzyka uwzględnia analizę różnych informacji dotyczących danej osoby (takich jak jej wiek, przebyte choroby, obciążenie rodzinne, styl życia i dieta) w celu oszacowania ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy. Znając czynniki ryzyka możesz dokonywać świadomych wyborów zdrowszego stylu życia, żeby zmniejszyć szansę zachorowania na nowotwory złośliwe (Więcej na ten temat w zakładce: „Zapobieganie”). 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.