Nowotwory ślinianek

OurBlog

19 lutego 2019

Nowotwory ślinianek |

W naszym organizmie znajdują się trzy pary dużych gruczołów ślinowych – są to ślinianki przyuszne, podżuchwowe i podjęzykowe. Oprócz tego wiele drobnych ślinianek jest obecnych w obrębie warg, policzków, gardła. Każda ze ślinianek może być miejscem wyjściowym dla guza, ale nowotwory najczęściej rozwijają się w śliniankach przyusznych.

Nowotwory ślinianek mogą powodować dolegliwości takie jak:

 • obecność guza lub obrzęku w okolicy ślinianki
 • drętwienie części twarzy
 • osłabienie mięśni twarzy
 • ból w okolicy ślinianki
 • trudności z przełykaniem
 • wyciek płynnej treści z ucha

Najczęstszym objawem nowotworu ślinianki jest obecność guza lub obrzęku. W większości przypadków nowotwory ślinianek są zmianami łagodnymi. Najczęściej występującym łagodnym nowotworem ślinianki jest tzw. gruczolak wielopostaciowy. Jest to guz, który rośnie powoli i rozwija się zwykle w śliniance przyusznej. Do łagodnych guzów ślinianek należą także m.in.: guz Warthina, gruczolak podstawnokomórkowy, onkocytoma.

Do czynników, które zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu ślinianki, należą:

 • podeszły wiek
 • ekspozycja na promieniowanie – promieniowanie wykorzystywane do leczenia nowotworów głowy i szyi może sprzyjać powstawaniu guzów ślinianek
 • ekspozycja na niektóre związki chemiczne – osoby pracujące przy produkcji gum i przy azbeście

Istnieje wiele typów złośliwych nowotworów ślinianek, m.in.:

 • rak mukoepidermoidny – jest to najczęstszy złośliwy nowotwór ślinianek, zwykle powstaje w śliniankach przyusznych
 • rak gruczołowo-torbielowaty
 • gruczolakorak
 • rak zrazikowokomórkowy

W diagnostyce nowotworów ślinianek wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak USG, zdjęcie rentgenowskie, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny. W celu określenia typu histologicznego nowotworu lekarz może zalecić wykonanie biopsji.

 

Komentarze

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.