Nowotwory złośliwe płuc

1. Wstęp

Nowotwory złośliwe płuc to zmiany, które mogą tworzyć przerzuty do innych części ciała.

Najczęstszym nowotworem złośliwym płuca jest rak niedrobnokomórkowy. Około 85-90% wszystkich nowotworów złośliwych płuc stanowią nowotwory niedrobnokomórkowe. Pozostałe 10-15% stanowią złośliwe nowotwory drobnokomórkowe. Istnieją 3 główne typy niedrobnokomórkowego raka płuc: rak gruczołowy, rak płaskonabłonkowy i rak wielkokomórkowy.

Nowtwory płuc

2. Rak gruczołowy (gruczolakorak)

Rak gruczołowy (gruczolakorak) płuca

Gruczolakorak jest najczęstszym typem niedrobnokomórkowego raka płuca. Zwykle powstaje w komórkach znajdujących się w obwodowej części płuc.

Gruczolakorak powstaje najczęściej u osób palących tytoń. Może także rozwinąć się u osób, które nigdy nie paliły papierosów (jest to najczęstszy typ raka płuc, powstający u osób niepalących). Gruczolakorak jest najczęstszym typem raka rozpoznawanym u kobiet i osób młodych.

Wyróżnia się kilka typów gruczolakoraka. Klasyfikacja uwzględnia mikroskopowy wygląd komórek raka:

 1. Zrazikowy – komórki tworzą struktury przypominające woreczki
 2. Brodawkowy – komórki tworzą palczaste wypustki
 3. Drobnobrodawkowy – przypomina typ brodawkowy, ale wypustki są bardzo małe
 4. Lity – tworzy zwarte struktury, podobne do gniazd

W większości przypadków gruczolakoraki maja więcej niż jeden typ utkania i są opisywane jako raki gruczołowe typu mieszanego.

3. Rak oskrzelikowo-pecherzykowy

Rak oskrzelikowo-pęcherzykowy jest typem raka gruczołowego, który szerzy się powierzchownie w tkance płucnej, nie naciekając tkanki łącznej. Powstaje w drobnych upowietrznionych woreczkach – pęcherzykach płucnych. Mimo, że nie tworzy przerzutów do innych narządów, może rozprzestrzeniać się w obrębie płuca. Ze względu na to, że nie tworzy przerzutów odległych, ma lepszą prognozę niż inne typy raka gruczołowego.

4. Rak płaskonabłonkowy

Rak płaskonabłonkowy płuca

 

Rak płaskonabłonkowy prawie zawsze jest rozpoznawany u osób, które paliły papierosy. Zazwyczaj lokalizuje się w dużych oskrzelach w pobliżu wnęki płuca. Nowotwór wrasta do oskrzela, powodując objawy takie jak odkrztuszanie krwi.

Istnieje kilka różnych typów raka płaskonabłonkowego. Zwykle klasyfikuje się je na podstawie wyglądu mikroskopowego komórek:

 1. Brodawkowy
 2. Jasnokomórkowy – komórki są jasne i wyglądają jakby były puste w środku
 3. Bazaloidny – komórki są niewielkie i okrągłe

Podobnie jak w przypadku raka gruczołowego , wiele raków płaskonabłonkowych zawiera przemieszane różne typy komórek.

5. Rak wielkokomórkowy

Rak wielkokomórkowy jest najrzadszym typem raka niedrobnokomórkowego płuca. Na podstawie wyglądu mikroskopowego komórek wyróżnia się kilka typów tego nowotworu:

 1. Bazaloidny
 2. Rakowiak
 3. Jasnokomórkowy

6. Rzadkie typy niedrobnokomórkowych nowotworów złośliwych płuc

Wyróżnia się jeszcze inne rzadkie typy niedrobnokomórkowych nowotworów złośliwych płuc:

 • Mięsak

Wyróżnia się następujące typy

 1. Hemangiopericytoma
 2. Włókniakomięsak
 3. Mięsak gładkokomórkowy
 • Rak sarkomatoidny

  • Jego komórki przypominają komórki mięsaka
 • Chłoniak
 • Guz Pancoasta

  1. Inaczej nazywany guzem szczytu płuca
  2. Ten typ nowotworu lokalizuje się w górnym biegunie płuca, w dolnej części szyi
  3. Zwykle tworzy przerzuty bezpośrednio do żeber, kręgów i tkanek miękkich szyi (łącznie z nerwami)
  4. Zwykle przed operacją jest leczony chemio- i radioterapią

6. Rak drobnokomórkowy

Rak drobnokomórkowy płuca

Rak drobnokomórkowy stanowi około 10-15% wszystkich nowotworów złośliwych płuc. Zwykle powstaje w oskrzelach znajdujących się w części centralnej płuc. Rak drobnokomórkowy jest najbardziej agresywny ze wszystkich nowotworów złośliwych płuc. W wielu przypadkach już w momencie diagnozy obecne są odlegle przerzuty tego nowotworu.

Rak drobnokomórkowy bywa również nazywany rakiem owsianokomórkowym

7. Nowotwory przerzutowe płuc

Nowotwory przerzutowe płuc powstają wskutek rozsiewu nowotworów złośliwych z ich pierwotnego ogniska do płuc. Nowotwory przerzutowe płuc różnią się od nowotworów, które pierwotnie powstały w płucu. Płuca są jednym z najczęstszych miejsc powstawania przerzutów z innych narządów. 

Prawie każdy nowotwór złośliwy może tworzyć przerzuty do płuc. Do nowotworów, które typowo tworzą przerzuty do płuc, należą:

 1. Nowotwory płuca – przerzuty powstają w drugim płucu
 2. Nowotwory piersi
 3. Czerniaki
 4. Nowotwory trzustki
 5. Nowotwory nerki
 6. Nowotwory jelita grubego
 7. Nowotwory jamy ustnej i krtani
 8. Nowotwory tarczycy
 9. Nowotwory jądra
 10. Nowotwory pęcherza moczowego
 11. Nowotwory przełyku
 12. Nowotwory żołądka
 13. Nowotwory wątroby
 14. Nowotwory kości
 15. Mięsaki tkanek miękkich
 16. Nowotwory jajnika
 17. Nowotwory szyjki macicy
 18. Nowotwory prostaty
 19. Chłoniaki

 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.