Rak piersi – Przerzuty

1. Wstęp

Komórki raka piersi mogą rozprzestrzeniać się z piersi do innych części ciała, gdzie mogą tworzyć zupełnie nowe guzy. Ten proces nosi nazwę tworzenia przerzutów. Przerzuty nowotworowe są nazywane wtórnymi guzami (więcej na ten temat w artykule: „Przerzuty nowotworowe”).

Znajomość etapów progresji raka pozwala przewidzieć prawdopodobny przebieg choroby, zaplanować leczenie i późniejszą opiekę. Ocena obecności przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych oraz do narządów odległych jest ważnym elementem tzw. Stagingu (więcej na ten temat w artykule: „Rak piersi – Staging”).

2. Miejsca przerzutów raka piersi

Do najczęstszych miejsc tworzenia przerzutów raka piersi należą: 

 • Regionalne węzły chłonne (znajdujące się po tej samej stronie ciała, co pierwotny rak piersi):
 1. Węzły chłonne pachowe
 2. Węzły chłonne wokół obojczyka
 3. Węzły chłonne wokół mostka
 • Ściana klatki piersiowej
 • Skóra piersi
 • Kości:
 1. Kręgosłup
 2. Żebra
 3. Kości kończyn dolnych
 • Wątroba
 • Płuco
 • Mózg
 • Odległe węzły chłonne:
 1. Węzły chłonne szyjne
 2. Węzły chłonne po stronie przeciwnej do pierwotnego ogniska raka piersi

3. Niebezpieczne stany związane z obecnością przerzutów raka piersi

Niebezpieczne stany związane z rakiem mogą powstać nie tylko w związku ze wzrostem ogniska pierwotnego, ale także wskutek tworzenia się przerzutów nowotworu, należą do nich m.in.:

 • – Hiperkalcemia – jest to podwyższone stężenie wapnia we krwi. Hiperkalcemia to najczęstsze zagrażające życiu powikłanie przerzutów nowotworowych u osób dorosłych. Rozwija się ona u około 10-20% osób chorujących na raka. 
 • – Wysięk do jamy opłucnej – jest to nagromadzenie płynu w jamie opłucnej. Jama opłucnej to przestrzeń między blaszkami opłucnej pokrywającymi płuca i ścianę klatki piersiowej. W płynie wysiękowym często obecne są komórki nowotworu.

wysięk do jamy opłucnej

 • – Ucisk na rdzeń kręgowy – rdzeń kręgowy biegnie od podstawy czaszki w dół, wewnątrz kanału znajdującego się w kręgosłupie. Od rdzenia kręgowego odchodzą parzyste nerwy rdzeniowe. Do ucisku na rdzeń kręgowy może dojść w przypadku, gdy rozrastający się guz wywiera presję na rdzeń. Ucisk prowadzi do obrzęku, co z kolei zmniejsza dopływ krwi do okolicy rdzenia kręgowego. Ucisk na rdzeń kręgowy to poważny stan, który wymaga natychmiastowego leczenia.

ucisk nowotworu na rdzeń kręgowy

 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.