Czym jest rak piersi?

rak piersi

Rak piersi to niekontrolowany wzrost komórek znajdujących się w piersi. Rak powstaje wskutek mutacji, czyli nieprawidłowych zmian w obrębie genów odpowiedzialnych za regulację wzrostu i stanu zdrowia komórek. Te geny znajdują się w jądrze komórkowym, które jest swoistym „centrum dowodzenia” komórki. W prawidłowych warunkach komórki znajdujące się w naszym organizmie są z czasem zastępowane nowymi komórkami, w uporządkowanym procesie wzrostu komórek; zdrowe nowe komórki zajmują miejsce starych obumierających komórek. Jednakże wraz z upływem czasu mogą pojawić się mutacje, które mogą uaktywnić niektóre geny, a inne z kolei ulegną inaktywacji. Takie zmienione komórki zyskują zdolność do niekontrolowanych podziałów, mnożąc podobne do siebie nieprawidłowe komórki i prowadząc do tworzenia się nowotworu.

Nowotwory złośliwe mogą być różnego typu, między innymi należą do nich raki. Jeśli pozostawi się je bez leczenia, komórki nowotworu złośliwego z czasem rozprzestrzenią się poza pierwotny guz, do innych części organizmu.
Termin rak piersi odnosi się do złośliwych nowotworów, które powstały z komórek piersi. Zwykle rak piersi powstaje w komórkach zrazików (rak zrazikowy), zawierających gruczoły produkujące mleko lub w komórkach przewodów (rak przewodowy), które odprowadzają mleko ze zrazików do brodawki sutkowej. Rzadziej nowotwór złośliwy piersi rozwija się z komórek podścieliska, do których należą komórki tkanki tłuszczowej i tkanki łącznej piersi (Więcej na ten temat w artykule: „Nowotwory złośliwe piersi”).

Zarówno rak zrazikowy jak i przewodowy mogą być rakami in situ, co oznacza, że znajdują się tylko w miejscu, w którym powstał nowotwór i nie wrastają w otaczające tkanki. Mogą również być rakami inwazyjnymi, czyli zajmującymi przyległe tkanki. 

Z czasem komórki raka naciekają otaczające zdrowe tkanki piersi i torują sobie drogę do pachowych węzłów chłonnych, czyli niewielkich narządów, które odfiltrowują obce substancje z organizmu. Jeśli komórki raka dotrą do węzłów chłonnych, wówczas mają wolną drogę do przedostawania się do innych części ciała (Więcej na ten temat w artykule: „Przerzuty raka piersi”). Stadium zaawansowania raka piersi określa, jak daleko komórki rakowe rozprzestrzeniły się poza pierwotny guz.  

Rak piersi jest zawsze skutkiem zaburzeń genetycznych (błędu w materiale genetycznym). Jednakże jedynie 5-10% raków jest spowodowanych zaburzeniami genetycznymi odziedziczonymi po matce lub ojcu. Około 85-90% raków piersi jest wywołanych nieprawidłowościami w materiale genetycznym, które wynikają z procesu starzenia się organizmu i naturalnych procesów zużywania się komórek (Więcej na ten temat w artykule: „Czynniki ryzyka raka piersi”).

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.