Nowotwory złośliwe jelita grubego

1. Rak gruczołowy (gruczolakorak)

Około 90-95% wszystkich nowotworów złośliwych jelita grubego stanowią gruczolakoraki. Gruczolakoraki jelita grubego to nowotwory złośliwe, które powstają z komórek gruczołowych wewnętrznej warstwy ściany okrężnicy lub odbytnicy. Mogą rozwijać się w ścianie jelita grubego lub wewnątrz polipa.

 


grube1

 

Do rzadszych typów gruczolakoraka należą:

 • Rak gruczołowy śluzotwórczy – charakteryzuje się dużą ilością śluzu znajdującego się na zewnątrz komórek nowotworowych.

 


grube2

 

 • Rak gruczołowy sygnetowatokomórkowy – charakteryzuje się dużą ilością śluzu znajdującego się wewnątrz komórki. Śluz spycha jądro komórkowe na obwód, nadając komórce kształt sygnetu. Stanowi około 1-2% wszystkich nowotworów złośliwych jelita grubego.

 


grube3

 

2. Rzadkie typy nowotworów złośliwych jelita grubego

Rzadkie typy nowotworów złośliwych jelita grubego występują znacznie mniej powszechnie niż rak gruczołowy. Należą do nich:

 • Rakowiaki

  • Nazywane są inaczej guzami neuroendokrynnymi
  • Zazwyczaj nie wytwarzają hormonów (w przeciwieństwie do rakowiaków zlokalizowanych w innych częściach ciała)
  • Zwykle powstają w kątnicy lub odbytnicy
 • Chłoniaki

  • Większość chłoniaków jelita grubego to chłoniaki nieziarnicze, powstające w tkance limfatycznej okrężnicy
  • Może je cechować niski, średni lub wysoki stopień złośliwości
  • Zwykle rozwijają się w kątnicy lub odbytnicy
 • Mięsaki

  • Najczęstszym typem jest mięsak gładkokomórkowy
  • Powstają w mięśniach gładkich okrężnicy lub odbytnicy
  • Zwykle są leczone operacyjnie
 • GIST

  • Są to nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego
  • Powstają z komórek Cajala, będących elementem autonomicznego układu nerwowego
  • Mogą występować w postaci łagodnej i złośliwej
 • Rak gruczołowo-płaskonabłonkowy
 • Rak płaskonabłonkowy
 • Rak drobnokomórkowy
 • Rak rdzeniasty
 • Czerniak

 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.