USG węzłów chłonnych

W przypadku nowotworów złośliwych głowy i szyi często występują przerzuty do węzłów chłonnych szyjnych. Obecność przerzutu w jednym węźle chłonnym zmniejsza 5-letnie przeżycie o 50%, a obecność obustronnych przerzutów zmniejsza przeżycie do wartości 25%. Z tego powodu dokładna ocena stanu węzłów chłonnych szyjnych jest szczególnie ważna w przypadku pacjentów z nowotworami głowy i szyi. Węzły chłonne szyi są ponadto częstym miejscem powstawania chłoniaków.

Ultrasonografia jest bardzo przydatnym badaniem w ocenie stanu węzłów chłonnych, zwłaszcza w połączeniu z biopsją aspiracyjną cienkoigłową. Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej pozwala dodatkowo na ocenę unaczynienia węzła chłonnego.

W prawidłowych warunkach węzły chłonne szyi zwykle znajdują się w okolicy podżuchwowej, przyusznej i tzw. trójkącie przednim i bocznym szyi. Miejsce, w którym znajdują się przerzutowe węzły chłonne mogą sugerować, jakie jest pierwotne ognisko nowotworowe.

Węzły chłonne z przerzutami nowotworowymi zwykle maja duże rozmiary. Jednakże odczynowe węzły chłonne również mogą być powiększone. Rozmiar węzła chłonnego nie może być więc uznany za wiarygodne kryterium w diagnostyce różnicowej. W praktyce klinicznej powiększenie węzłów chłonnych w badaniu u pacjenta z rozpoznanym ogniskiem pierwotnym silnie sugeruje obecność przerzutu. Węzły chłonne z przerzutami zwykle mają okrągły kształt, a stosunek długiej osi do krótkiej osi jest większy lub równy 0,5. Prawidłowe lub odczynowe węzły chłonne mają najczęściej podłużny lub owalny kształt. Węzły chłonne z przerzutem lub ogniskiem chłoniaka często mają ostre brzegi, natomiast prawidłowe lub odczynowe węzły chłonne zwykle mają łagodny obrys. Ostro odgraniczone brzegi są skutkiem nacieku nowotworowego i zmniejszonej ilości tkanki tłuszczowej okołowęzłowej.

Podczas badania pacjent zostaje ułożony w pozycji leżącej, z głową odchyloną mocno do tyłu. Pod ramionami i pod dolną częścią szyi ma podłożoną poduszkę.
 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.