USG piersi

Ultrasonografia odgrywa istotną rolę w diagnostyce raka piersi. Jest wykorzystywane przede wszystkim w ocenie wyczuwalnych palpacyjnie zmian, które nie są widoczne w mammografii, w diagnostyce podejrzanych zmian w piersiach u kobiet poniżej 30 roku życia oraz w ocenie zmian wykrytych w mammografii. Ultrasonografia jest również przydatna podczas wykonywania biopsji cienkoigłowych oraz zabiegów terapeutycznych.

Początkowo ultrasonografia była stosowana jako mało kosztowna i skuteczna metoda służąca do odróżniania torbieli piersi od zmian litych. Obecnie wiadomo, że ultrasonografia pozwala również uzyskać wartościowe informacje dotyczące charakteru i rozległości zmian litych.

Badanie ultrasonograficzne nie eksponuje pacjenta na promieniowanie jonizujące – jest to szczególnie ważne w przypadku kobiet w ciąży oraz osób młodych. Uważa się, że ten typ pacjentów jest bardziej wrażliwy na promieniowanie. To oznacza, że ultrasonografia w porównaniu z mammografią wiąże się z mniejszym ryzykiem powstawania nowotworów indukowanych promieniowaniem. Ponadto piersi młodych kobiet mają gęste utkanie, utrudniające interpretacje obrazów mammograficznych. Ultrasonografia jest również bardziej skuteczna do obrazowania ropni piersi.

Aktualnie mammografia jest skutecznym i zalecanym badaniem przesiewowym, ale dane sugerują, że często jest mniej czułym badaniem w wykrywaniu raka w piersiach o gęstym utkaniu. Ultrasonografia może być skuteczną metodą w wykrywaniu raka piersi w gęstych piersiach, jak dotąd nie została powszechnie uznana za zalecane badanie przesiewowe.

Wieloośrodkowe badania oceniały skuteczność badan ultrasonograficznych w badaniu przesiewowym piersi. Wykazano, że rak piersi ma wyższą wykrywalność u kobiet, u których wykonywano coroczne badania ultrasonograficzne wraz z mammografią, w porównaniu z kobietami poddawanymi jedynie badaniu mammograficznemu.
Ultrasonografia jest wykorzystywana w diagnostyce zmian wykrywanych podczas badania przedmiotowego (np. wyczuwalnego guzka lub wydzieliny z brodawki) oraz jako dodatkowe badanie wykonywane do oceny zmian wykrytych w mammografii lub rezonansie magnetycznym. Jeśli badanie ultrasonograficzne wykaże obecność podejrzanej zmiany w piersi, lekarz może zlecić wykonanie biopsji.

Pacjentka podczas badania leży na plecach, z rękami uniesionymi ponad głową. Następnie lekarz rozprowadza specjalny żel na skórze w miejscu, które będzie poddawane badaniu. Przesuwanie głowicy po badanym obszarze zwykle nie powoduje dyskomfortu, ale w przypadku zmian tkliwych na dotyk, badanie może być lekko bolesne. Ultrasonografia piersi zwykle nie trwa dłużej niż 30 minut.
 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.