Badanie podmiotowe

1. Elementy badania podmiotowego

badanie podmiotowe

Badanie podmiotowe polega na zebraniu przez lekarza wywiadu dotyczącego objawów, czynników ryzyka i wszelkich operacji i chorób przebytych w przeszłości. Ważny jest również wywiad dotyczący rodziny pacjenta, zwłaszcza w przypadku występowania chorób nowotworowych u krewnych. Wszystkie istotne informacje zostaną odnotowane przez lekarza onkologa w dokumentacji medycznej.


 Podczas zbierania wywiadu z pacjentem lekarz może zapytać o:

  1. Wywiad chorobowy
  • – Przebyte choroby
  • – Aktualne schorzenia
  • – Przebyte operacje
  • – Uczulenia
  1. Stosowane leki przepisane przez lekarza oraz dostępne bez recepty
  2. Elementy stylu życia, takie jak: dieta, aktywność fizyczna, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, aktywność seksualna i przeszłość położnicza
  3. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych objawów
  4. Obciążenie rodzinne dotyczące występowania nowotworów złośliwych wśród krewnych
  5. Wykonywane zawody, w celu określenia możliwości ekspozycji na szkodliwe substancje lub inne czynniki zwiększające ryzyko nowotworu złośliwego

 

 

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.