Czym są nowotwory neuroendokrynne?

OurBlog

3 marca 2019

Czym są nowotwory neuroendokrynne? |

Nowotwory neuroendokrynne to rzadkie guzy, które mogą powstawać w różnych narządach. Wywodzą się z komórek rozproszonego układu wydzielania wewnętrznego, które mogą być czynne hormonalnie lub nieczynne hormonalnie. Objawy nowotworów neuroendokrynnych zależą przede wszystkim od lokalizacji guza oraz rodzaju wydzielanych hormonów. Nowotwór neuroendokrynny zlokalizowany w przewodzie pokarmowym może powodować biegunki, zaparcia lub bóle brzucha. Guz neuroendokrynny w płucach będzie prowadził m.in. do występowania świstów lub przewlekłego kaszlu.

Przyczyny powstawania nowotworów neuroendokrynnych nie są jednoznacznie ustalone, ale ryzyko ich wystąpienia jest wyższe w przypadku następujących zespołów:

 • zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 1 (MEN1)
 • zespół mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN2)
 • zespół Von Hippel-Lindaua (VHL)
 • nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1)

W diagnostyce guzów neuroendokrynnych stosuje się metody obrazowe, takie jak:

 • USG – badanie ultrasonograficzne
 • RTG – badanie rentgenowskie i TK- tomografia komputerowa – uwidaczniają zasięg guza pierwotnego i ognisk przerzutowych
 • PET – pozytronowa tomografia emisyjna – w badaniu tym wykorzystuje się fakt, że określonym chorobom towarzyszy zmiana metabolizmu niektórych związków chemicznych
 • MR – rezonans magnetyczny
 • EUS – ultrasonografia endoskopowa

Objawy związane z wydzielaniem hormonów przez guz czasami są pomocne w diagnostyce – można oznaczyć poziom niektórych markerów we krwi.

W diagnostyce guzów neuroendokrynnych mają znaczenie m.in. następujące markery:

 • chromogranina A
 • glukagon
 • gastryna
 • insulina
 • serotonina

Metoda leczenia nowotworu neuroendokrynnego zależy od różnych czynników, m.in. od lokalizacji guza, zaawansowania choroby i ogólnego stanu zdrowia chorego.

Komentarze

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.