Czym jest dysplazja szyjki macicy i jakie są jej przyczyny?

OurBlog

25 października 2018

Czym jest dysplazja szyjki macicy i jakie są jej przyczyny? |

Czym jest dysplazja szyjki macicy i jakie są jej przyczyny?

Termin dysplazja szyjki macicy oznacza obecność zmian przednowotworowych w obrębie komórek szyjki macicy. Dysplazja określa nieprawidłowy wygląd komórek, ocenianych pod mikroskopem. Wygląd komórek może być oceniany na podstawie badania cytologicznego i histologicznego. Komórki do badania cytologicznego są pobierane przez ginekologa. Następnie patomorfolog ogląda je pod mikroskopem.

Nieprawidłowe wyniki badania cytologicznego mogą być określane jak LSIL (zmiana śródnabłonkowa małego stopnia) i HSIL (zmiana śródnabłonkowa dużego stopnia) oraz  ASC  (atypowe komórki nabłonka), w obrębie którego wyróżnia się: ASC-US (atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu) i ASC-H (atypowe komórki nabłonka płaskiego, nie można wykluczyć obecności zmian typu dysplazji dużego stopnia).

W przypadku pobierania wycinków do badania histopatologicznego nieprawidłowe wyniki są określane jako CIN1, CIN2 i CIN3 (neoplazja szyjki macicy małego, średniego i dużego stopnia).

Dysplazja szyjki macicy rozwija się wskutek infekcji wirusem HPV. Infekcja tym wirusem jest bardzo powszechna, a do zakażenia dochodzi drogą płciową. Większość infekcji dotyczy młodych kobiet i ulega samowyleczeniu, bez żadnych długoterminowych konsekwencji. Niekiedy jednak infekcja utrzymuje się, co z czasem prowadzi do rozwoju dysplazji.

Uważa się, że czynnikami, które przyczyniają się do przetrwałej infekcji wirusem HPV należą:

  • podeszły wiek
  • infekcja wirusem HPV wysokiego ryzyka (patrz niżej)
  • palenie papierosów
  • zaburzenia funkcjonowania układu immunologicznego
  • posiadanie wielu partnerów seksualnych

Wirus HPV występuje w wielu postaciach, część z nich to wirusy niskiego ryzyka (HPV-6, HPV-11), które są odpowiedzialne za powstawanie kłykcin kończystych, a część to wirusy wysokiego ryzyka (HPV-16, HPV-18), które są związane z powstawaniem dysplazji i raka szyjki macicy.

Dysplazja szyjki macicy najczęściej nie powoduje żadnych objawów, dlatego konieczne jest regularne wykonywanie cytologicznych badań przesiewowych u ginekologa.

Komentarze

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.