Czym jest choroba Hodgkina?

OurBlog

17 grudnia 2018

Czym jest choroba Hodgkina? |, ,

Choroba Hodgkina to złośliwy nowotwór dotyczący układu chłonnego. Może rozwinąć się u osób w każdym wieku, ale najczęściej postaje u osób między 15 a 35 rokiem życia oraz powyżej 55 roku życia. W przebiegu tej choroby najczęściej zajęte są węzły chłonne szyjne, śródpiersiowe i pachowe.

Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju chłoniaka Hodgkina należą:

 • wiek między 15 a 35 rokiem życia oraz powyżej 55 roku życia
 • występowanie chłoniaka Hodgkina u krewnych
 • płeć męska
 • przebyta infekcja wirusem EBV

Przyczyna powstawania chłoniaka Hodgkina nie jest znana. Choroba rozpoczyna się od mutacji w obrębie limfocytów, czyli komórek układu immunologicznego. Mutacja powoduje niekontrolowane namnażanie się nieprawidłowych komórek. Istnieje kilka typów chłoniaka Hodgkina, które są rozpoznawane na podstawie badania histopatologicznego węzła chłonnego. Wykrycie olbrzymich nowotworowych komórek Reed-Sternberga o wielopłatowym jądrze jest typową cechą chłoniaka Hodgkina. Ustalenie dokładnego typu chłoniaka jest ważne dla wybrania odpowiedniej metody leczenia.

Chłoniaka Hodgkina dzieli się na następujące typy:

 • klasyczny chłoniak Hodgkina
  • stwardnienie guzkowe (ang. nodular sclerosis)
  • postać mieszana (ang. mixed cellularity)
  • z zanikiem limfocytów (ang. lymphocyte depleted)
  • bogaty w limfocyty (ang. lymphocyte rich)
 • nieklasyczny chłoniak Hodgkina – guzkowy z przewagą limfocytów (ang. nodular lymphocyte-predominant)

W 95% przypadków rozpoznaje się postać klasyczną chłoniaka Hodgkina, a w pozostałych przypadkach postać nieklasyczną. Stwardnienie guzkowe jest rozpoznawane u większości chorych na chłoniaka Hodgkina.

Do objawów choroby Hodgkina należą przede wszystkim:

 • bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych w obrębie szyi, pach lub pachwin
 • ciągłe zmęczenie
 • gorączka
 • poty nocne
 • niewyjaśniony spadek masy ciała
 • świąd skóry
 • ból węzłów chłonnych po spożyciu alkoholu

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę? Zapraszamy do kontaktu: 501 224 884

Komentarze

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Onkolog Kraków © 2019 onko-med.pl.